ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-ГАЛЕРЕИ

Categories:  Общие новости, Пресса

15 декабря 2005 года в библиотеке им. M. Ломоносова состоялось открытие выставки Товарищества русских художников Молдовы «М-АРТ» и презентация Интернет галереи членов Товарищества. На сайте также размещена уникальная информация о творчестве 120 русских художников Молдовы: «Наше наследие». Информацию о Интернет — галереи передает ИА «Новости — Молдова»:

newsmoldova.md / ru Картины русских художников Молдовы теперь можно увидеть и в Интернете

КИШИНЕВ, 15 декабря / ИА «Новости — Молдова» Сергей Рязанцев /. Презентация Интернет-галереи «120 русских художников Молдовы», созданной Товариществом русских художников РМ «M-art», прошла в четверг в Кишиневе, передает агентство «НОВОСТИ-МОЛДОВА».

Как сообщил глава этого творческого объединения Сергей Сулин, теперь в впервые Интернете по адресу www.moldovart.com ценители изобразительного искусства смогут познакомиться с биографиями и произведениями русских художников Молдовы. По его словам, это стало временной альтернативой дорогостоящему изданию каталога с репродукциями картин авторов из «M-art» и других мастеров живописи.

Сулин выразил надежду, что виртуальная галерея, в которой также представлена вся информация о выставках и других акциях Товарищества, будет способствовать достижению целей, поставленных перед творческим союзом при его создании, – «сохранение и популяризация творческого наследия русских художников Молдовы, возвращение забытых имен мастеров прошлых лет, взаимоуважение и взаимопонимание между гражданами республики всех национальностей».

15.12.2005 13:27 | Источник: http://newsmoldova.ru/news.html?nws_id=488912

romanian(ro)

Tablourile pictorilor ruşi din Moldova pot fi vizionate pe Internet

CHIŞINĂU, 15 decembrie / Coresp. «Novosti — Moldova» Serghei Reazanţev /. Lansarea galeriei «120 de pictori ruşi din Moldova» pe Internet, creată de Asociaţia pictorilor ruşi din RM «M-art», a avut loc joi la Chişinău, transmite agenţia «NOVOSTI-MOLDOVA».

După cum a comunicat şeful acestei uniuni de creaţie Serghei Sulin, acum pentru prima oară pe site-ul de pe Internet www.moldovart.com amatorii de artă plastică vor putea lua cunoştinţă de biografiile şi lucrările pictorilor ruşi din Moldova. Potrivit spuselor lui, acest fapt a devenit o alternativă provizorie publicării catalogului de reproduceri ale tablourilor autorilor din «M-art» şi altor maeştri în pictură.

Sulin şi-a exprimat speranţa că galeria virtuală, unde este prezentată de asemenea toată informaţia cu privire la expoziţii şi alte acţiuni ale Asociaţiei, va contribui la atingerea scopurilor, care stau în faţa uniunii de creaţie din ziua instituirii ei, — «păstrarea şi popularizarea tezaurului creativ al pictorilor ruşi din Moldova, revitalizarea numelor uitate ale maeştrilor din trecut, stima şi înţelegerea reciprocă între cetăţenii republicii de orice naţionalitate».

15.12.2005 13:27 | Источник: http://www.newsmoldova.md/news.html?nws_id=488945