Государственные награды гражданам Республики Молдова

Categories:  Общие новости

MONITORUL OFICIAL
131 Указ о награждении государственными наградами
На основании пункта а) статьи 88 Конституции Республики Молдова и Закона о государственных наградах Республики Молдова
Президент Республики Молдова ПОСТАНАВЛЯЕТ:
Ст: — За долголетний плодотворный труд, безупречное исполнение профессиональных обязанностей и проявленную компетентность в различных областях деятельности присвоить почётное звание «Maestru în Artă» СУЛИНУ Сергею — председателю Товарищества русских художников РМ «М-АRT».

Президентура Республики Молдова

18.04.2019
Игорь Додон вручил государственные награды гражданам Республики Молдова.

Сегодня на торжественной церемонии в Администрации Президента Игорь Додон вручил группе граждан Республики Молдова высокие государственные награды, присужденные им ранее указами Президента.
Лица, получившие ордена и медали, являются гражданами Республики Молдова, действующими в различных областях и на протяжении лет отметившимися усердным плодотворным трудом, особыми заслугами перед государством и безупречным выполнением профессиональных обязанностей.
В этом контексте глава государства отметил, что будет и далее поддерживать, и поощрять людей, которые своим профессионализмом и преданностью делу способствуют развитию и процветанию нашего государства.
Игорь Додон также подчеркнул, что в основе решений о награждении людей всегда будут находиться профессиональные и личные заслуги, но ни в коем случае не политический критерий.
В завершение церемонии Президент искренне поздравил всех с приближающимся праздником Пасхи.

RO

Astăzi, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurată la Președinție, am înmînat înalte distincții de stat unui grup de cetățeni ai Republicii Moldova, conferite anterior prin decrete prezidențiale.
Persoanele care s-au învrednicit de ordine și medalii, sunt cetățeni ai Republicii Moldova care activează în diverse domenii iar pe parcursul anilor s-au remarcat prin muncă îndelungată și prodigioasă, merite deosebite față de stat și executare ireproșabilă a atribuțiilor profesionale.
Voi susține și încuraja în continuare oamenii care prin profesionalism și dedicație contribuie la dezvoltarea și prosperarea statului nostru.
Am reiterat faptul că la baza deciziilor privind persoanele care vor fi decorate, mereu va sta meritul profesional și civic, dar niciodată criteriul politic.
În final, am adresat celor prezenți sincere felicitări cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paște.